Važni datumi

 

Važni datumi:

  • Krajnji rok predaje sažetaka (do 400 riječi): 1. veljače 2014. - produljenje roka: 15. veljače 2014.
  • Objava o prihvaćanju sažetaka: 1. ožujka 2014. 
  • Krajnji rok predaje radova: 1. travnja 2014.
  • Objava o prihvaćanju radova: 1. svibnja 2014.